Patron

św. Bernard i Pan Jezus

Święty Bernard – Doktor Miodopłynny

… Można sobie zadać pytanie: w jaki sposób człowiek ciszy, skupienia i modlitwy osiągnął taką pozycję na arenie europejskiej polityki państwowej oraz w Kościele? W klasztorze przecież spędził dwie trzecie swojego życia. Oznacza to, że na działalność czysto zewnętrzną poświęcił dwa razy mniej czasu, niż na modlitwę, kontemplację i pracę. Jednocześnie nie ulega wątpliwości jego wielka aktywność i skuteczność jego działań na forum publicznym. Jak to możliwe? Święty Bernard z Clairvaux był, jak święty Augustyn, człowiekiem jednej książki – Pisma Świętego, był mężem modlitwy, był świętym – oto odpowiedzi. Świętość uzdalnia do czynów nawet nadludzkich, pozwala też doskonale rozwinąć się naturze ludzkiej: talentom i zdolnościom. W ten sposób łaska buduje na naturze, uzdalniając człowieka do czynienia dobra…

Zapraszamy do lektury opracowania o św. Bernardzie – patronie całej organizacji i Klanu Wędrownikow.


Wstęp
Początek
Ideały Bernarda
Owoce kontemplacji
Rozłam
Ogłaszam wam radosć wielką
Święty mąż stanu
Pokora i chwała

Dostępna również wersja PDF.

Komentowanie wyłączone