Wieczorny obozowy rachunek sumienia

Według naszego munduru

Krzyż na berecie: oficjalna odznaka, która przypomina Przyrzeczenie.

Czy dzisiaj byłem godny skautingu, wierny mojemu Przyrzeczeniu lub zachowywałem się w sposób wskazujący, że będę mógł w niedalekim czasie złożyć Przyrzeczenie ? … szczerość, poświęcenie, czystość ?

Chusta, którą wręczono mi uroczyście jest znakiem przynależności do konkretnej drużyny.

Czy działam w duchu tej drużyny ? Czy byłem dziś wierny mojej drużynie okazując moją wierność nie w pustych gestach, ale w czynach ? Czy byłem dostatecznie posłuszny i lojalny wobec Szefa, wrażliwy na to co mówi duszpasterz, zachowywałem się bratersko wobec moich braci-skautów drużynie ? Poświęcenie ?

CDU (Codzienny Dobry Uczynek):

Jaki był mój CDU dzisiaj ? Taki prawdziwy CDU, który się naprawdę liczy który kosztował mnie realny wysiłek, który był prawdziwą przysługą dla innych ? Czy przypadkiem nie zapomniałem że mam służyć (CDU materialny) i zbawiać (CDU duchowy, przysłużenie się duszom w zdobyciu dóbr nadprzyrodzonych, łaski uświęcającej) ?

Podwinięte rękawy, pasek: strój kogoś, kto jest zawsze gotowy służyć, poświęcać się, pracować, kto nie musie tak naprawdę zakasywać rękawów do pracy, bo już to uczynił.

Czy dziś uczciwie grałem i dobrze pracowałem. Jak prawdziwy skaut ? Czy chętnie podejmowałem się służby ?

Fale zastępu: Skauting zbudowany na systemie Zastępów koniecznie potrzebuje prawdziwego ducha Zastępu.

Jak ten duch był u mnie dzisiejszego dnia ? Co z posłuszeństwem i lojalnością wobec SZ i DZ ? Czy była w Zastępie prawdziwa braterska jedności i jaki by w tym mój wkład, a może wcale go nie było ? Czy cnoty praktykowane przeze mnie dzisiejszego dnia są zgodne z totemem mojego Zastępu ?

Odznaki klas i naszywki sprawności: są to oznaki, które zobowiązują, a nie ozdabiają…

Czy dawałem przykład cnót skautowych ? Czy jestem teraz godzien odznak i naszywek, które kiedyś otrzymałem ?

Belki/Pasy zastępowego, odznaki Szefów: dewizą Szefów jest « służyć ».

Czy jestem sługą moich chłopaków i czy myślę o nich, modlę się za nich, starając się pragnąć, szukać i czynić to, co dla nich dobre…najlepsze, a w szczególności dawać dobry przykład ? Cała władza pochodzi od Boga. Czy dobrze Pana Boga, naszego naczelnego Szefa reprezentuję, czy nie jestem zbyt mało godzien tego zaszczytu ?

Według naszego ciała

Moje oczy:

Czy posłużyłem się dziś nimi, by zobaczyć w stworzeniu dzieło boże, odnaleźć Boga w przyrodzie i świecie, który mnie otacza ? Czy użyłem ich, by wypatrzeć kolejna okazję do pomocy lub do dobrego uczynku ? Czy można mi spojrzeć prosto w oczy bez żadnej obawy ?  Czystość, szczerość…

Moje uszy:

Czy dobrze słuchałem poleceń Szefów, dobrych rad albo też zasłużonej krytyki ? Czy ktoś musiał drugi raz powtarzać mi polecenie ?

Moje usta:

Czy użyłem dziś słów nie przystających skautowi ? Czy kogoś krytykowałem, okazywałem niezadowolenie, mówiłem rzeczy złośliwe lub przykre ? Czy zachowałem czystość w słowach ? Czy nie byłem przypadkiem zbyt łakomy przy jedzeniu, a  w szczególności czy nie uchybiłem przy okazji obowiązkowi braterstwa ?

Moje ręce:

Do czego one mi dzisiaj służyły ? Do rzeczy dobrych : przysługi, pracy… ?

Moje stopy:

Czy prowadziły mnie prosto tam, gdzie zostałem wysłany ? Skaut jest posłuszny bez zastrzeżeń i niczego nie zostawia niedokończonym ….

Według Prawa Skauta

Wyrecytuj powoli Prawo i Zasady zatrzymując się krótko przy każdym punkcie, tak, aby mieć czas na odpowiedź na pytanie : Czy postępuję według Prawa, które mnie obowiązuje ?

ZASADY PODSTAWOWE

1. Skaut jest dumny ze swojej Wiary i jej podporządkowuje całe swoje życie.

2. Skaut jest synem Polski i dobrym obywatelem.

3. Obowiązki skauta zaczynają się w domu.

 

PRAWO SKAUTA

1. Skaut za punkt honoru stawia sobie zasłużyć na zaufanie

2. Skaut jest lojalny wobec swojego kraju, rodziców, przełożonych i podwładnych

3. Skaut jest stworzony do służby bliźniemu i dla jego zbawienia

4. Skaut jest przyjacielem wszystkich i bratem każdego innego skauta

5. Skaut jest uprzejmy i rycerski

6. Skaut widzi w stworzeniu dzieło Boże; szanuje rośliny i zwierzęta

7. Skaut jest posłuszny bez zastrzeżeń i niczego nie zostawia niedokończonym

8. Skaut jest panem samego siebie; uśmiecha się i śpiewa w trudnościach

9. Skaut jest oszczędny i dba o cudzą własność

10. Skaut jest czysty w myślach, słowach i uczynkach

 

Zakończ rachunek sumienia modlitwą

prosząc o łaskę wytrwania i wierności…

Komentowanie wyłączone