Kodeks skautowy

ZASADY:

 1. SKAUT JEST DUMNY ZE SWOJEJ WIARY I JEJ PODPORZĄDKOWUJE CAŁE SWOJE ŻYCIE.
 2. SKAUT JEST SYNEM POLSKI I DOBRYM OBYWATELEM.
 3. OBOWIĄZKI SKAUTA ZACZYNAJĄ SIĘ W DOMU.

PRAWO:

 1. SKAUT ZA PUNKT HONORU STAWIA SOBIE ZASŁUŻYĆ NA ZAUFANIE.
 2. SKAUT JEST LOJALNY WOBEC SWOJEGO KRAJU, RODZICÓW, PRZEŁOŻONYCH I PODWŁADNYCH.
 3. SKAUT JEST STWORZONY DO SŁUŻBY BLIŹNIEMU I DLA JEGO ZBAWIENIA.
 4. SKAUT JEST PRZYJACIELEM WSZYSTKICH I BRATEM KAŻDEGO INNEGO SKAUTA.
 5. SKAUT JEST UPRZJEMY I RYCERSKI.
 6. SKAUT WIDZI W STWORZENIU DZIEŁO BOŻE; SZANUJE ROŚLINY I ZWIERZĘTA.
 7. SKAUT JEST POSŁUSZNY BEZ ZASTRZEŻEŃ I NICZEGO NIE ZOSTAWIA NIEDOKOŃCZONYM.
 8. SKAUT JEST PANEM SAMEGO SIEBIE; UŚMIECHA SIĘ I ŚPIEWA W TRUDNOŚCIACH.
 9. SKAUT JEST OSZCZĘDNY I DBA O CUDZĄ WŁASNOŚĆ.
 10. SKAUT JEST CZYSTY W MYŚLACH, SŁOWACH I UCZYNKACH.

5 celów:

 1. Zdrowie i sprawność fizyczna.
 2. Zmysł praktyczny.
 3. Kształcenie charakteru.
 4. Zmysł służby.
 5. Bóg/życie religijne/duchowość.

5 wymiarów

 1. Obcowanie z przyroda i obóz.
 2. Zastęp – życie w grupie.
 3. Gra – jej reguły: m.in. Prawo Skauta.
 4. Duch obywatelski (patriotyzm, duch służby – codzienny dobry uczynek – CDU).
 5. Zaangażowanie się – Przyrzeczenie.

5 motorów

 1. Zainteresowanie.
 2. Działanie.
 3. Odpowiedzialność.
 4. System zastępów.
 5. Sąd honorowy i rady.

Komentowanie wyłączone