Harcerskie

Pieśń Sztandarów

Pieśń śpiewana podczas wciągania sztandarów. Czytaj dalej

Jeśliś Boga jest żołnierzem

Katolicka i ortodoksyjna parafraza bardzo dobrej kacerskiej pieśni z Czech. Żywiołowe. Czytaj dalej