Krzyż skautowy

Krzyż

Ta forma krzyża została wybrana przez Godfryda de Bouillon jako godło dla Królestwa Jerozolimy (Krzyż jerozolimski wraz z towarzyszącymi mu 4 krzyżami był złoty, a tło srebrne).

Krzyż został użyty przez o. Jakuba Sevin w 1916 r. jako znak rozpoznawczy dla skautów belgijskich, którzy pod okupacją niemiecką nie mogli nosić mundurów, jako że skauting został przez niemieckiego okupanta zabroniony.

Podczas tworzenia we Francji katolickiej federacji skautowej w 1920 r. znak ten został wybrany, jako symbol i szybko rozprzestrzenił się także w innych krajach. Krzyż w tej formie stał się w pewnym sensie znakiem skautów katolickich.

Krzyż SSBC także nawiązuje do krzyża jerozolimskiego. Przypomina nam o miejscu, gdzie umarł i odkupił nas nasz Zbawiciel i Pan, Jezus Chrystus oraz Jeruzalem niebiańskie, które jest naszą ojczyzna i celem ziemskiej wędrówki.

Czerwony kolor krzyża to kolor odkupieńczej Krwi Zbawiciela, Miłości, która daje życie oraz męczeństwa i walki.

Na Krzyżu jest też złota lilia. Jest ona symbolem całego skautingu. Lilia na mapach wskazuje również północ, w liturgii Ewangelię śpiewa się w kierunku północnym – lilia wskazująca północ przypomina nam o naszym obowiązku jej głoszenia.

Złoty kolor lilii oznacza hojność i poświęcenie. Trzy płatki lilii symbolizują także trzy cnoty skautowe: szczerość, poświęcenie i czystość.

Komentowanie wyłączone