Komentarz do Prawa

Komentarz do Prawa Skautowego autorstwa x. Grzegorza Śniadocha

  1. SKAUT ZA PUNKT HONORU STAWIA SOBIE ZASŁUŻYĆ NA ZAUFANIE.
  2. SKAUT JEST LOJALNY WOBEC SWOJEGO KRAJU, RODZICÓW, PRZEŁOŻONYCH I PODWŁADNYCH.
  3. SKAUT JEST STWORZONY DO SŁUŻBY BLIŹNIEMU I DLA JEGO ZBAWIENIA.
  4. SKAUT JEST PRZYJACIELEM WSZYSTKICH I BRATEM KAŻDEGO INNEGO SKAUTA.
  5. SKAUT JEST UPRZJEMY I RYCERSKI.
  6. SKAUT WIDZI W STWORZENIU DZIEŁO BOŻE; SZANUJE ROŚLINY I ZWIERZĘTA.
  7. SKAUT JEST POSŁUSZNY BEZ ZASTRZEŻEŃ I NICZEGO NIE ZOSTAWIA NIEDOKOŃCZONYM.
  8. SKAUT JEST PANEM SAMEGO SIEBIE; UŚMIECHA SIĘ I ŚPIEWA W TRUDNOŚCIACH.
  9. SKAUT JEST OSZCZĘDNY I DBA O CUDZĄ WŁASNOŚĆ.
  10. SKAUT JEST CZYSTY W MYŚLACH, SŁOWACH I UCZYNKACH.

Komentowanie wyłączone