SSBC u Ciebie!

Jesteśmy otwarci na powstawanie nowych środowisk i zależy nam, żeby jak najwięcej młodych ludzi mogło mieć okazję przeżycia skautowej przygody. Chcemy także pomagać rodzinom w dobrym wychowywaniu młodych ludzi!

Czy potrzebujemy do tego celu pieniędzy? Nie, doskonale się rozwijamy bez proszenia nikogo o pieniądze, bo w skautingu, który jest ruchem ubogich środków, pieniądze mają znaczenie drugorzędne.

Fundamentem dobrego wychowania jest przede wszystkim dobra formacja szefów i odpowiednia ich ilość. Dlatego nigdy pracy nie zaczynamy od powołania od razu jednostki wilczków i skautów, lecz budujemy przede wszystkim klan wędrowników, który jest miejscem formacji szefów.

Skauting jest ruchem, gdzie młodzi wychowują młodych, dlatego ekipa wędrowników także musi być młoda. Nie namawiamy nigdy rodziców do zostania szefami, bo rodzic ze względu na swoje obowiązki stanu nie powinien być w pełni zaangażowany jako szef drużyny lub gromady.

Czego zatem potrzeba, żeby zbudować sprawną i fachową ekipę szefów?

Potrzebny jest ktoś, kto się z nami skontaktuje. To pierwszy krok. Drugim jest znalezienie kogoś gotowego do rozpoczęcia formowania jednostki wędrowników. w tym dziele służymy pomocą – mamy w tym duże doświadczenie oraz sporą ilość dobrych materiałów szkoleniowych.
 
Wykonanie: WebFabrika 2015